19 - 08 - 2022

Šta je plata ?

Najradosniji praznik među zaposlenima. To je praznik koji okuplja radnike, miri zavađene i pokazuje kakvi svi dani treba da nam budu – puni sloge i entuzijazma.
To je dan praštanja i vraćanja dugova.
Kolege se tog dana pozdravljaju rečima „Legla je!“, a otpozdravlja im se „Vaistinu je legla!“.
Zvuci SMS poruka kojima banke obaveštavaju o uplati (tzv. Blagovesti) doprinose širenju veselja po kolektivu.
Slavi se dva dana i obično je to prvi mrsni dan nakon podužeg posta.

 

loading...