03 - 07 - 2022

Men

Sreli se Amerikanac, Englez i Bosanac. Kaže Amer: Ja sam biznismen. Englez na to: Ja sam đentlmen. A Bosanac: Ja sam, bolan, nepismen.

 

loading...