17 - 01 - 2020

Hoćeš li ti na ulje ili na mast?

Uhvatio Piroćanac zlatnu ribicu. - Kupi mi najnoviji Audi! - naredi joj.

- Hoćeš li na kredit ili na leasing? - pita ga ribica. - A hoćeš li ti na ulje ili na mast?

loading...