14 - 11 - 2019

Albanija na zapadu

Koja je najnesretnija država na Balkanu?
Makedonija. Njoj je Albanija zapad.

loading...