06 - 08 - 2020

Zadnja poruka Isusa Crnogorcima

Koja je bila zadnja poruka Isusa Crnogorcima?
- Ne radite ništa dok se ja ne vratim!

loading...