26 - 09 - 2021

Zadnja poruka Isusa Crnogorcima

Koja je bila zadnja poruka Isusa Crnogorcima?
- Ne radite ništa dok se ja ne vratim!

loading...