08 - 07 - 2020

OOOOO

Mujo čitao pozdravni govor na otvaranju Olimpijskih igara u Sarajevu. Krene Mujo:
-OOOOO!
-OOOOO! - Ponovi milijun ljudi kiji su ga slušali.
-OOOOO! - Povika opet Mujo.
-OOOOO! - Opet ponovi milijun ljudi.
Na to Juan Antonio Samaranch uzme Muji papir iz ruke i veli mu:
-Daj Mujo, prestani čitat olimpijske krugove!

loading...